Annemarijn van Seters

( Annemarijn van Seters )

“De Next Level Dokter kijkt verder dan het medische probleem van de patiënt maar vraagt zich ook af: hoe kan ik mijn patiënt niet alleen op gezondheidsvlak maar ook als mens verder helpen?’’

Student geneeskunde

In gesprek met: Annemarijn, student geneeskunde.

De Next level Dokter kijkt ook of er andere omstandigheden spelen bij de patiënt en denkt mee. Dat vind ik tof want zo beteken je echt iets voor je patiëntenpopulatie.

Waar ik nu sta

  • Zesdejaars geneeskundestudent
  • Druk met de afrondende fase van de geneeskunde master
  • Ik heb me verdiept in verschillende artsenberoepen buiten het ziekenhuis

Hoe oriënteer jij je als student geneeskunde op jouw vervolgopleiding?
Ik probeer me voor te stellen hoe het is om in een bepaalde functie te werken. Ik kijk zowel naar beroepen binnen als buiten het ziekenhuis. Behalve de inhoud vind ik het ook belangrijk dat ik mijn werk kan combineren met mijn sociale leven en familie.

“Ik vind het belangrijk mijn werk goed te kunnen combineren met mijn sociale leven en mijn familie.”

Weet jij iets van de artsenberoepen buiten het ziekenhuis?
Jazeker! Ik heb die artsen in mijn familie. Ze werken buiten het ziekenhuis en ik zie met hoeveel passie ze dat doen. Ze staan midden in de samenleving en zijn continu bezig met het zorgdragen voor de mens.

Welke voordelen zie je van zo’n beroep midden in de samenleving?
Je bent je dan veel meer bewust van je rol bij de gezondheidsbevordering van je patiënt. Als Next Level Dokter draag je namelijk ook bij aan preventie. Ik vind het heel belangrijk dat juist die preventie kant een grotere rol gaat spelen binnen de zorg. Want genezen is mooi, maar voorkomen is beter.
Het mooie van de Next Level Dokter is dat hij of zij verder kijkt dan het probleem waarmee de patiënt binnenkomt. De mens in zijn geheel beschouwt. Niet alleen bedenkt hoe dit ene issue genezen kan worden, maar echt meedenkt over de vraag: hoe kan ik mijn patiënt verder helpen?

Hoe kom jij tijdens jouw studie meer te weten over Next Level Dokters?
Door colleges bij te wonen maar ook door stage te lopen. Je kan dan direct vragen hoe het is om bijvoorbeeld arts te zijn in een wijk of binnen een bepaalde cultuur. Ik verdiepte me in verschillende Next Level Dokter beroepen. Zo weet ik wat het vak van bijvoorbeeld de bedrijfsarts, verzekeringsarts, huisarts, jeugdarts en arts voor verstandelijk gehandicapten zo ongeveer inhoudt.

Gaat de zorg van Next Level Dokters volgens jou verder dan alleen de patiënt?
Ja! Je kijkt breder, namelijk naar de context en achtergrond van je patiënt. Je neemt daardoor meer mee bij de beoordeling dan het medische probleem. Ook andere zorgen van de patiënt kunnen namelijk een rol spelen. Bijvoorbeeld dat de patiënt bang is de medicatie niet te kunnen betalen. Of werk doet die juist de medische klachten veroorzaken. Dat maakte ik mee tijdens mijn huisartscoschappen.
Ik heb gezien dat de zorg van de Next Level Dokter verder gaat dan de consultkamer. Ik ken bijvoorbeeld artsen die in de pauze met hun patiënten wandelen. Dat vind ik tof. Zo beteken je echt iets voor je patiëntenpopulatie.

“De Next Level Dokter kijkt breder dan het medische probleem van de patiënt. Als er andere zorgen spelen, dan probeert de arts ook daarin een positieve rol te spelen.”

Sparren over de Next Level Dokter beroepen?

Contact