Guus van Dam

( Guus van Dam )

"Ik heb ervoor gekozen Next Level Dokter te zijn om meer tijd voor de patiënt te hebben en aandacht te kunnen geven aan de patiënt in zijn geheel. Ik sta midden in de samenleving en kan daarom de mensen écht helpen."

Aios ouderengeneeskunde

In gesprek met: Guus, specialist ouderengeneeskunde in opleiding

Ik wist al snel dat werken in het ziekenhuis niks voor mij was. Maar ja, wat dan? Ik merkte bij de ouderengeneeskunde voor het eerst dat je breder kijkt dan alleen de ziekte. Ik heb daarom eerst een jaar gewerkt in een verpleeghuis. Dit beviel zo goed dat ik uiteindelijk voor de opleiding ben gegaan.

Waarom heb je gekozen voor een beroep als Next Level Dokter?
Ik ben gevallen voor een artsenberoep in de ouderengeneeskunde vanwege de complexiteit. Oudere mensen hebben een hele geschiedenis aan ziekten, maar ook aan ervaringen. Het is dan extra uitdagend om een goede behandeling te geven.
Daarnaast vind ik dit vak leuk vanwege het laagdrempelige contact met leuke collega’s en de samenwerking met andere paramedici.

Wat zijn de voordelen van een Next Level Dokter?

  • Ik kan zelf meer invloed hebben op mijn werk.
  • Ik kan mijn eigen dag indelen en bepalen hoeveel tijd ik aan de patiënt besteed.
  • Ik heb meer invloed op mijn specialisatie. Binnen de ouderengeneeskunde zijn er heel veel kanten die je nog op kunt.

Wat is er zo uitdagend aan het zijn van een Next Level Dokter?
Als Next Level Dokter is het vooral uitdagend om met verschillende mensen te werken. En om daarbij ook goed te kijken naar alles wat er om de patiënt heen staat. Je kijkt dus niet alleen naar de ziekte van de patiënt, maar ook naar de mensen om hen heen, zoals de familie en het netwerk. Dat maakt het wel complexer, maar op deze manier kun je mensen echt helpen.

Kun je een voorbeeld geven wat er typisch is aan het werk?
Wat typisch is als Next Level Dokter en specialist ouderengeneeskunde is dat je echt de tijd kunt nemen om je patiënt te leren kennen. Je komt bij mensen thuis en komt ingewikkelde problematiek tegen. Daar is niet altijd een oplossing voor. Je kijkt dan samen met de patiënt naar de mogelijkheden en kiest de juiste weg.

“De complexiteit met verschillende dimensies, dat typeert echt mijn vak.”

Welke eigenschappen passen bij een Next Level Dokter?
Je moet als Next Level Dokter het lef hebben om een ander carrièrepad te kiezen. Ook moet je interesse hebben in de medemens. Je richt je namelijk niet alleen op de ziekte, maar je wilt de patiënt leren kennen en vanuit daar naar de beste oplossingen bieden. Zelf merk ik dat mijn openheid en rust daarnaast heel belangrijk is.

“Ik heb veel vrijheid als dokter. Juist de vrijheid om te kiezen wat ik op dat moment leuk vind en later ook een andere keuze te kunnen maken, dat vind ik heel belangrijk. Als ik het idee heb dat ik de rest van mijn leven hetzelfde moet blijven doen, dan zou ik er snel klaar mee zijn.”

Kun je een leuk voorbeeld geven, waarin je ervaarde dat deze eigenschappen belangrijk zijn voor een Next Level Dokter?
Een patiënt die ik twee jaar geleden behandeld had, noemde mijn naam bij een andere arts. Ze zei dat ze een hele fijne dokter had gehad. De reden daarvoor was niet dat ik de beste behandeling was gestart. Het ging er puur om dat ik regelmatig even langsging bij deze mevrouw om een praatje te maken en openstond voor contact. Juist dit vind ik heel tekenend voor een Next Level Dokter. Je kijkt niet alleen naar de ziekte, maar je maakt ook contact met de mensen.

Wat zou je de volgende generatie geneeskunde studenten of basisartsen kunnen meegeven bij de oriëntatie op hun vervolgopleiding?
Mijn advies is vooral om heel breed te kijken en daarin ook open te staan voor verrassingen. Als je verrast wordt, ga dan op onderzoek uit of datgene bij je past. Er is echt veel meer te vinden buiten het ziekenhuis. Juist in de maatschappij kun je ook een hele belangrijke rol innemen.
Mocht je eens in contact willen komen met specialisten of aios, dan kun je in het geval van ouderengeneeskunde terecht bij SOON. Dit is heel laagdrempelig.

Wat wil je hen meegeven als het gaat om het zijn van een Next Level Dokter?
Wat ik ze mee wil geven is dat ze vooral hun gevoel moeten volgen. Als je het idee hebt dat het ziekenhuis niet de plek is waar je je hele leven kunt werken, kijk dan waar dat wel het geval is. Er zijn in de maatschappij heel veel andere mogelijkheden om als arts een bijdrage te leveren. Volgens mij zijn dat bovendien allemaal hele uitdagende beroepen.

Extra tip:
Blijf vooral bij jezelf en ontdek waar je hart ligt, waar je passie ligt en ga daar dan voor.

Heb jij ook een brede benadering van de patiënt, zoals Guus?

Contact