Nikita van den Berge

( Nikita van den Berge )

Als Next Level Dokter speel je in op wat er gebeurt en verandert in de maatschappij. Het is belangrijk dat je daar in je werk dus ook ruimte voor creëert en dat je kijkt naar de lange termijn. Je helpt daardoor de gezondheid en zorg te verbeteren en dat vind ik belangrijk als arts!

Arts infectieziektebestrijding en aios Maatschappij + Gezondheid

In gesprek met: Nikita – Arts Infectieziektebestrijding en aios Maatschappij + Gezondheid

“Als Next Level Dokter bekijk je de zorg vanuit een breed maatschappelijk perspectief. Daardoor kan je de praktijk naar beleid vertalen en het verschil maken.’’

Waarom ben je Next Level Dokter geworden?
Ik kwam per toeval in de sociale geneeskunde terecht, bij de GGD. Daar leerde ik hoe je als arts enorm van waarde kan zijn buiten het ziekenhuis en wat je kan betekenen voor de patiënten en de maatschappij als geheel, iets wat onderbelicht was tijdens mijn opleiding.
Als Next Level Dokter ben je namelijk niet alleen aan het behandelen, maar bekijk je de zorg in brede zin en vanuit verschillende perspectieven. Zo zie je niet alleen een klein stukje van de patiënt maar het volledige plaatje rondom de mens met de invloeden van de leefomgeving. Bovendien word je opgeleid om te kijken waar het in de hele zorgketen spaak loopt en wat de eventuele interventies vooraf aan ziekte zijn zodat je daar ook echt iets aan kan doen. Zo kunnen we de curatieve zorg aanvullen.

“Buiten het ziekenhuis kan je meer inspelen op veranderingen in de maatschappij en helpen de zorg in brede zin te verbeteren. Daar ben ik arts voor geworden!”

De grote voordelen

  • Omdat je midden in de maatschappij staat zie je veel verbanden en perspectieven
  • Je kan zorgen dat de praktijk zich naar beleid vertaalt
  • Het werk geeft meer ruimte om gevarieerde taken uit te voeren waaronder voorlichting, gedragsonderzoek en bestuursfuncties

Welke eigenschappen heb je nodig om Next Level Dokter te zijn?
Dat hangt er vanaf waar je naar toe wilt! In ons vak kunnen we veel verschillende eigenschappen en persoonlijkheden goed gebruiken. Zo vullen we elkaar aan. Mijn ervaring is wel dat je ook nog een aantal eigenschappen extra ontwikkelt door in dit vak te werken.

Belangrijk is dat je iets idealistisch in je hebt om de zorg te willen verbeteren. Verder heb je een zekere mate van lef nodig en een stukje eigenzinnigheid om uit te voeren wat je wilt doen. Zo wil je soms bestuurders aanspreken als zij dat liever niet hebben. Of ongevraagd advies geven als je ziet dat er verbeterpunten zijn. Lef dus om buiten de gebaande paden te lopen.

En daardoor moet je in staat zijn de moeilijke gesprekken te voeren, maar tegelijk een verbinder zijn die ook begrip opbrengt voor het standpunt van de ander. Want je wilt samen naar een betere zorg. Dat vergde in mijn geval een uitbreiding van mijn communicatie skills, daar wordt in onze opleiding veel aandacht aan besteed. De Corona-periode was een goede leerschool: begrip tonen voor het feit dat mensen sommige maatregelen niet wilden, maar de noodzaak ervan wel goed kunnen uitleggen en samen tot een oplossing komen.

Verder moet je flexibel zijn en snel kunnen schakelen. De maatschappij en de zorg verandert continue. Als Next Level Dokter anticipeer je daar voortdurend op en kijk je naar de lange termijn.

Wat maakt het vak van Next Level Dokter voor jou zo mooi?
Als Next Level Dokter krijg je alles mee wat er in de samenleving gebeurt. Je kijkt voortdurend naar de ontwikkelingen in de maatschappij. Maar ook naar hoe de overheid daarmee en met de zorg omgaat. Wat staat er bijvoorbeeld in de miljoenennota? Wat heeft prioriteit? Hoeveel gaat er naar preventieve zorg? En naar curatieve zorg? En waar wordt het geld precies aan besteed? Daarnaast kijk je ook naar hoe het zorgstelsel in zijn algemeenheid werkt. En hoe de maatschappij in elkaar zit. Hoe zitten wijzelf in elkaar? Waar komt weerstand vandaan? En waar kunnen wij als Next Level Dokter op inspelen om stukje bij beetje verbetering aan te brengen? Dat vind ik enorm interessant en geeft mij voldoening.

Welke tips heb je voor studenten om Next Level Dokter te worden?
Oriënteer je breed. Praat met veel artsen binnen en buiten het ziekenhuis. Maar ook met artsen die uit de zorg zijn gestapt. Die bijvoorbeeld consultant zijn geworden of bestuurder. Of die gestopt zijn met hun opleiding. Vraag naar hun motivatie en de route hoe ze zijn gekomen tot waar ze nu staan. Met die informatie en inzichten kan je jouw eigen afwegingen maken. Het belangrijkste is dat je een keus maakt die bij jou past en dat je daar je bevlogenheid in vindt.

“Praat met veel verschillende artsen binnen en buiten het ziekenhuis. Wat is hun motivatie en op welke manier zijn ze gekomen waar ze nu zijn?’’ 

Extra tip
Neem de tijd om het vak van Next Level Dokter te leren kennen. Je herkent daarin misschien niet meteen wat je vanuit jouw opleiding doet en kan. Met wat geduld ga je de waarde leren kennen van wat je als dokter buiten het ziekenhuis voor de maatschappij kunt betekenen. Dit zou ons eigenlijk tijdens de basisopleiding al geleerd moeten worden. Maar toen ik de waarde eenmaal zag heb ik mijn bevlogenheid hervonden en stond mijn keuze vast.